Hoạt động chuyên môn

KẾ HOẠCH THI NGHI THỨC ĐỘI NĂM HỌC 2016- 2017

UBND HUYỆN CẨM XUYÊNTRƯỜNG TH CẨM NHƯỢNG   Số:       /KH – THCN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc   Cẩm Nhượng, ngày    tháng     năm 2017                                         KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI…

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH

 TRƯỜNG TH CẨM NHƯỢNGTỔ CM CHUYÊN TRÁCH Số:     /KH- TCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do – Hạnh phúc Cẩm Nhượng, ngày    9  tháng   4   năm 2017   KẾ HOẠCH Triển khai chuyên đề Câu lạc bộ…

KẾT QUẢ HỘI THI ĐỌC SÁCH KHỐI 1

THI ĐỌC SÁCH KHỐI 1 – NĂM HỌC 2016-2017 TT Họ tên Lớp Đạt giải RCV Đạt giải Câu đố Phần thưởng 1 Tôn Nguyễn Mạnh Quân 1B X 1 quyển truyện 2 Võ Tá Trung 1A X

CẢM XÚC SAU KHI ĐỌC TRUYỆN: MỘT LÍT NƯỚC MẮT

Cảm nhận về câu chuyện :  Một lít nước mắt Có những điều tưởng chừng giản dị trong cuộc sống con người, tuy nhiên mấy ai lại quan tâm để ý đến. Có những ước mơ mới nhìn qua cảm thấy bình…

KINH NGHIỆM LÀM TỐT CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP

  MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ LÀM TỐT CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC   ĐẶT VẤN ĐỀ LÝ DO CHỌN SÁNG KIẾN: Trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, cùng với việc đẩy mạnh phát triển các…

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIÁO DỤC HỌC SINH CÁ BIỆT

. PHẦN MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN SÁNG KIẾN: Bất kì trong xã hội nào, nghề giáo cũng luôn được đề cao và quí trọng. Đặc biệt là trong chế độ XHCN, nghề giáo lại càng được tôn  vinh và được…

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM

PHẦN MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN SÁNG KIẾN Giáo dục là nền móng của sự phát triển khoa học – kỹ thuật, giáo dục mang lại sự phát triển cho nền kinh tế quốc dân, nền văn minh của đất nước….

KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP

KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP PHẦN MỞ ĐẦU LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Ở bậc Tiểu học, giáo viên chủ nhiệm có một vị trí vô cùng quan trọng trong việc hình thành cho học sinh những cơ sở…