Hoạt động đoàn – đội

KẾ HOẠCH THI NGHI THỨC ĐỘI NĂM HỌC 2016- 2017

UBND HUYỆN CẨM XUYÊNTRƯỜNG TH CẨM NHƯỢNG   Số:       /KH – THCN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc   Cẩm Nhượng, ngày    tháng     năm 2017                                         KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI…

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH

 TRƯỜNG TH CẨM NHƯỢNGTỔ CM CHUYÊN TRÁCH Số:     /KH- TCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do – Hạnh phúc Cẩm Nhượng, ngày    9  tháng   4   năm 2017   KẾ HOẠCH Triển khai chuyên đề Câu lạc bộ…

KẾT QUẢ HỘI THI ĐỌC SÁCH KHỐI 1

THI ĐỌC SÁCH KHỐI 1 – NĂM HỌC 2016-2017 TT Họ tên Lớp Đạt giải RCV Đạt giải Câu đố Phần thưởng 1 Tôn Nguyễn Mạnh Quân 1B X 1 quyển truyện 2 Võ Tá Trung 1A X

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIAO LƯU TUỔI THƠ KHÁM PHÁ KHỐI 5

UBND HUYỆN CẨM XUYÊN TRƯỜNG TH CẨM NHƯỢNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:      /KH-THCN Cẩm Nhượng, ngày     tháng    năm 2017 KẾ HOẠCH Tổ chức giao lưu Tuổi thơ khám…
13221702_120706601674616_6834742203508994933_n (1)

LỄ KẾT NẠP ĐỘI VIÊN

Mùa hè đang đến mang theo cái nắng khiến cho bầu trời nhiều ngày qua chìm trong cái nóng . Nhưng hôm nay trời như dịu dàng hơn, các bạn đến trường sớm hơn mọi ngày. Nhìn khuôn mặt bạn nào…