Sáng kiến kinh nghiệm

KINH NGHIỆM LÀM TỐT CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP

  MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ LÀM TỐT CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC   ĐẶT VẤN ĐỀ LÝ DO CHỌN SÁNG KIẾN: Trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, cùng với việc đẩy mạnh phát triển các…

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIÁO DỤC HỌC SINH CÁ BIỆT

. PHẦN MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN SÁNG KIẾN: Bất kì trong xã hội nào, nghề giáo cũng luôn được đề cao và quí trọng. Đặc biệt là trong chế độ XHCN, nghề giáo lại càng được tôn  vinh và được…

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM

PHẦN MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN SÁNG KIẾN Giáo dục là nền móng của sự phát triển khoa học – kỹ thuật, giáo dục mang lại sự phát triển cho nền kinh tế quốc dân, nền văn minh của đất nước….

KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP

KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP PHẦN MỞ ĐẦU LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Ở bậc Tiểu học, giáo viên chủ nhiệm có một vị trí vô cùng quan trọng trong việc hình thành cho học sinh những cơ sở…

MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP

  MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP                                                 §Æt vÊn ®Ò   I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: – Giáo viên chủ nhiệm ở Tiểu học có một vị trí vô cùng quan trọng trong việc hình thành cho học sinh…

Sáng kiến kinh nghiệm

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM XÂY DỰNG TỐT NÒ NẾP Ở TIÓU HỌC   ĐẶT VÊn ®Ò  I . LÝ DO CHỌN SÁNG KIẾN Trường học là nơi trẻ em được hình thành và phát triển nhân cách toàn diện nhất . Ở trường…

NGHỀ GIÁO

Nghề giáo   Bận rộn với nghề nhà giáo Với chiếc bút quyển giáo án mỗi đêm. Để em thơ có cái chữ nên người Cao quý nhất vẫn là nghề nhà giáo. Vượt ngàn trùng đem cái chữ đến làng quê Ù mưa dù nắng thầy vẫn…

NHỚ TRƯỜNG XƯA

Nhớ trường xưa   Ngó trời xanh thấy chim về chốn cũ Ta ước mình được trở lại trường xưa Qua bao năm bên xứ người xa lạ Trong cô đơn ao ước một ngày về   Khi vẫn biết người xưa không còn nữa Và bạn bè mỗi…