Thi đua khen thưởng

KẾT QUẢ HỘI THI ĐỌC SÁCH KHỐI 1

THI ĐỌC SÁCH KHỐI 1 – NĂM HỌC 2016-2017 TT Họ tên Lớp Đạt giải RCV Đạt giải Câu đố Phần thưởng 1 Tôn Nguyễn Mạnh Quân 1B X 1 quyển truyện 2 Võ Tá Trung 1A X

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

UBND HUYỆN CẨM XUYÊN TRƯỜNG TH CẨM NHƯỢNG   Số:      /KH- THCN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Cẩm Nhượng ngày    tháng   năm 2016 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm…

QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG

UBND HUYỆN CẨM XUYÊN TRƯỜNG TH CẨM NHƯỢNG     Số:       /QĐ-THCN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Cẩm Nhượng, ngày 19   tháng 01 năm 2017     QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng tập thể lớp…

QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG

UBND HUYỆN CẨM XUYÊN TRƯỜNG TH CẨM NHƯỢNG     Số:     /QĐ-THCN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Cẩm Nhượng, ngày 17 tháng 01 năm 2017     QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng học sinh cuối…

QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG

UBND HUYỆN CẨM XUYÊN TRƯỜNG TH CẨM NHƯỢNG   Số:   /QĐ-THCN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Cẩm Nhượng, ngày    tháng    năm 2016   QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng Cán bộ, giáo viên, nhân…

NÉT ĐẸP GIÁO VIÊN

Nét đẹp giáo viên   Nữ trường ta những bông hoa đẹp nhất “Hoa” giỏi tay nghề “hoa lớp học khang trang”. Bài ca tôi viết vội vàng Tên em tên chi tên nàng, tên tôi. Ngày hội nhà giáo đây rồi Niềm vinh dự ấy của người…