KẾT QUẢ HỘI THI ĐỌC SÁCH KHỐI 1

Tháng Ba 29, 2017 10:15 sáng

THI ĐỌC SÁCH KHỐI 1 – NĂM HỌC 2016-2017

TT Họ tên Lớp Đạt giải RCV Đạt giải Câu đố Phần thưởng
1 Tôn Nguyễn Mạnh Quân 1B X 1 quyển truyện
2 Võ Tá Trung 1A X 1 quyển truyện
3 Chu Văn Phú 1A X 1 quyển truyện
4 Nguyễn Thị Anh Quỳnh 1B X 1 quyển truyện
5 Phan Thị Diệu Huyền 1B X 1 quyển truyện
6 Trần Ngọc Việt 1B X 1 quyển truyện
7 Nguyễn Thị Khánh Ly 1B X 1 quyển truyện
8 Nguyễn Thị Anh Thơ 1B X 1 quyển truyện
9 Nguyễn Tuấn Khang 1D X 1 quyển truyện
10 Nguyễn Doãn Nhật Vinh 1D X 1 quyển truyện
11 Hoàng Ngọc Nam 1A X 1 quyển truyện
12 Phan Thị Diệu Huyền 1B X 1 quyển truyện

Cẩm Nhượng, ngày 29 tháng 3 năm 2017

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Thị Sương