KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2017

Tháng Ba 8, 2017 8:49 sáng
  UBND HUYỆN CẨM XUYÊN

TRƯỜNG TH CẨM NHƯỢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:      /KH-THCN Cẩm Nhượng, ngày      tháng       năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Công tác tháng 3  năm 2017

 

Chủ đề: Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8.3 và ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí minh 26.3; Đại hội đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2016-2020. 

 1. Chuyên môn:
 2. Tổ chức học tập chương trình tuần 23 đến tuần 28 (Thời gian 5 tuần, thực hiện chương trình học 6 tuần).
 3. Tiếp tục triển khai kế hoạch tự học tự bồi dưỡng thường xuyên theo hướng dẫn của các cấp quản lý. Lưu ý hoàn thiện các nội dung học tập theo đăng ký.
 4. Tham gia đầy đủ các chuyên đề CM do cấp trên, cụm chuyên môn tổ chức. Tổ chức chuyên đề tại trường, gồm: Chuyên đề “Nâng cao năng lực ra đề kiểm tra các môn học ở Tiểu học”.

Chuyên đề ở các tổ chuyên môn gồm:

Chuyên đề Hoạt động ngoài giờ lên lớp khối 3

Chuyên đề đổi mới PP dạy môt LTC lớp 4

Chuyên đề đổi mới PP dạy môn Tập đọc lớp 4

Chuyên đề đổi mới PP dạy môn Toán lớp 1

 1. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, gồm:

Tổ chức Câu lạc bộ Tiếng Anh khối 4.

Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh khối 1,2,3

Chăm sóc khu di tích lịch sử

 1. Tham gia các cuộc thi, giao lưu:

– Tổ chức giao lưu Tiếng Anh trên mạng cấp tỉnh vào ngày 4.3.2017

–  Tham gia bóng đá mini cấp huyện.

– Luyện tập và chuẩn bị tham gia thi thể thao, điền kinh cấp tỉnh.

– Thi định kỳ giữa kỳ 2 đối với 2 môn Toán, Tiếng Việt lớp 4,5

 1. Công tác kiểm định chất lượng: Tiếp tục hoàn thiện báo cáo.
 2. Tổ chức kiểm tra nội bộ, cụ thể: Kiểm tra toàn diện 3 giáo viên, kiểm tra chuyên đề số giáo viên còn lại.
 3. Kiểm tra của BGH: Tiến hành thăm lớp, dự giờ; công tác soạn giảng, nề nếp chuyên môn, công tác thư viện thiết bị, kiểm tra việc thực hiện quy chế thi cử, báo cáo định kỳ, phong trào đọc sách trong giáo viên, học sinh, hồ sơ giáo viên cuối kỳ 1, Phê duyệt kế hoạch tháng 3.2017 cho các tổ chuyên môn…….
 4. 10. Tiếp tục triển khai công tác sáng tác, sáng tạo trong giáo viên, học sinh. Hoàn thành sản phẩm dự thi sáng tạo kỹ thuật trong giáo viên và sản phẩm sáng tạo kỹ thuật của học sinh. Nộp sản phẩm sáng tạo kỹ thuật giáo viên vào ngày 20.3; sản phẩm sáng tạo học sinh nộp ngày 8.4.
 5. Tiếp tục triển khai, thực hiện viết bài, cảm xúc về cuốn sách đã đọc trong học sinh, giáo viên ( tối thiểu 4 bài của giáo viên, 4 bài của học sinh, nộp đúng ngày 20 hàng tháng).
 6. Ổn định và thực hiện nghiêm túc các tiết đọc thư viện.
 7. Tiếp tục hoàn thiện khai thác các phần mềm sử dụng trong hoạt động giáo dục. Đăng tin bài, đăng giáo án, trao đổi chuyên môn trên trường học kết nối. Kiểm tra thực hiện kế hoạch công nghệ thông tin. Khuyến khích tin bài tự sáng tác và tin bài sưu tầm.
 8. Phối hợp công đoàn tổ chức có hiệu quả hội thi “Nữ giáo viên tài năng, duyên dáng”.
 9. Triển khai Hội giảng mùa xuân
 10. Đón các đoàn kiểm tra của Sở giáo dục về mảng công nghệ thông tin, mảng tự học tự bồi dưỡng, dự án thư viện vào tuần 25.
 11. Công tác khác:

 

 1. Xây dựng cơ sở vật chất, tạo dựng cảnh quan:

Hoàn thiện hệ thống cửa sổ dãy phòng chức năng theo kế hoạch đầu năm.

 1. Chế độ chính sách:

Hoàn thành hồ sơ nâng lương quý 1. Nhận lương tháng 3. Lên dự toán nguồn chế độ 116 năm 2017.

 1. Chấp hành nề nếp, kỷ cương:

Chấp hành nghiêm túc QĐ 33 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về nề nếp, kỹ cương trong các cơ quan nhà nước.

Chấp hành tốt an toàn giao thông.

Nơi nhận:

– Phòng GD&ĐT Cẩm Xuyên;

– Lưu VT.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Thị Sương