SƠ KẾT CÔNG TÁC THÁNG 1,2 NĂM 2017

Tháng Ba 8, 2017 8:47 sáng
 UBND HUYỆN CẨM XUYÊN

TRƯỜNG TH CẨM NHƯỢNG

 
Số:      /BC- THCN

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
Cẩm Nhượng, ngày    tháng     năm 2017

 

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 1,2 năm học 2016-2017

 

 

  1. Chuyên môn:

– 1.  Hoàn thành chương trình học kỳ 1, sơ kết học kỳ 1, triển khai học tập chương trình, thời khóa biểu học kỳ 2 từ tuần 19 đến tuần 22: Thực hiện nghiêm túc việc hoàn thành chương trình kỳ 1, tổ chức thi định kỳ cuối kỳ 1 nghiêm túc, giáo viên tham gia coi, chấm thi khá nghiêm túc, đảm bảo về thời gian, quy định, quy chế thi cử, kết quả giáo dục toàn trường đạt 94,9%. Đã biểu dương, khen thưởng các giáo viên và các tập thể lớp có chất lượng tốt, phê bình các lớp, các giáo viên chủ nhiệm có chất lượng đạt thấp. Ổn định nề nếp học tập học kỳ 2. Bố trí nghỉ tết Nguyên Đán đúng lịch quy định. Nề nếp học tập trước, sau Tết đảm bảo.

  1. - Các đội tuyển bóng đá mi ni, đội tuyển điền kinh, đội tuyển Tiếng Anh tham gia luyện tập đầy đủ, thời gian luyện tập được tăng cường triệt để. Ra quân tham gia thi điền kinh cấp huyện có 1 em đạt giải Nhất, có 8/8 em tham gia đều đạt giải cấp huyện. Đã chụp ảnh thẻ cho các em trong đội tuyển tham gia thi tỉnh các môn.
  2. Công tác kiểm tra của BGH:
  3. 1. Kiểm tra hồ sơ thư viện: Khá đầy đủ, cập nhật các nội dung. Phong trào đọc sách trong giáo viên, học sinh triển khai thường xuyên. Sử dụng đồ dùng dạy học trong tháng khá tốt.

Tồn tại: Một số giáo viên dạy thay không sử dụng đồ dùng dạy học. Sách nhận về sau chưa vào sổ đăng ký cá biệt. Kế hoạch và sơ kết hàng tháng sơ sài, chưa thể hiện đầy đủ các công việc làm trong tháng, đánh giá chung chung, không chi tiết.

Xếp loại: Khá

  1. 2. Tiến hành kiểm tra hồ sơ cô Nga 3A, thầy Dũng 3B: Cả hai bộ hồ sơ đều đầy đủ, cập nhật nội dung, bài soạn khá chi tiết… Xếp loại: Cô Nga hồ sơ xuất sắc, thầy Dũng: Hồ sơ Tốt.

– 3.3. Kiểm tra nề nếp, số lượng học sinh:

+ Buổi học đầu tiên của năm học mới toàn trường vắng 16 em, trong đó lớp vắng bất thường, nhiều nhất là lớp 1A vắng đến 11 em.

+ Ngày 6 tháng 2 năm 2017, chính thức bước vào TKB tuần 20, toàn trường vắng 17 em, rải rác ở các lớp 2A, 1A, 1B, 1C, 1D, 3E, 3C, 5D, 5E, 5A, 3B.

+ Kiểm tra nề nếp, kỷ cương, vệ sinh…:

+ Kiểm tra dạy hoạt động ngoại khóa của khối 1,2 đối với thầy giáo Dương Quang Lộc: Không quán xuyến, tập trung học sinh trước giờ dạy (Học sinh 1D, 2E ngồi trong lớp, thầy không biết); nội dung dạy học sơ sài, không gây hứng thú học tập  cho học sinh.

– 3.4. Kiểm tra  bảng tổng hợp kết quả của học sinh trong học kỳ 1: Cơ bản các giáo viên chủ nhiệm vào điểm trong sổ tổng hợp kịp thời, đảm bảo quy định của thông tư 22 hướng dẫn. Tuy nhiên còn một số sai sót như ở lớp 4D sửa chữa trong sổ quá nhiều, không đảm bảo quy chế; lớp 3D vào sai cột kết quả môn TNXH và NN.

3.5. Kiểm tra, khảo sát chất lượng đột xuất, kết quả:

Lớp 2A 2B 2C 2D 2E 3A 3B 3C 3D 3E
Kết quả 29/30;

96,7

21/27;

77,8

28/29

96,6

25/30

83,3

28/32

87,5

30/30

100

29/30

96,7

25/30

83,3

23/28

82,1

26/27

96,3

Các học sinh thiếu điểm chủ yếu thiếu ở môn Tiếng Việt. Nhiều em không biết để trình bày một bài kiểm tra môn TV như ở lớp 2D, 2B, 3C. Các lớp có chất lượng tiến bộ như 2A, 2C, 3A, 3B, 3E. Các lớp giảm sút về chất lượng như 2B, 2E, 3D, 3C.

3.6. Kiểm tra nội bộ:

Kiểm tra toàn diện lớp 1A đạt Khá

Kiểm tra chuyên đề trình độ tay nghề cô Hoàng Nga, cô Thu Hiền đạt Khá

3.7. Kiểm tra chất lượng viết môn Tiếng Việt lớp 1: Còn 13 em thao tác viết còn chậm, trong đó có 5 em viết yếu.

  1. Cơ bản hoàn thành các minh chứng cho công tác kiểm định chất lượng. Đã mã hóa minh chứng, sắp xếp một số minh chứng vào hộp, tải minh chứng lên phần mềm, đang từng bước hoàn thành các phếu đánh giá tiêu chí.
  2. Triển khai chuyên đề và tham gia chuyên đề cấp huyện:

Hoàn thành chuyên đề đổi mới PP dạy học môn Toán lớp 5.

Tham gia đầy đủ, nghiêm túc chuyên đề “ Nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kỳ các môn học ở Tiểu học”.

Tổ chức ra mắt câu lạc bộ Toán tuổi thơ và hoàn thành chuyên đề  về dạng toán “Tỷ số phần trăm”.

  1. Các tồn tại trong chuyên môn:

Vắng không tham gia coi thi, chấm thi: Cô Hải 1 ngày, thầy Dũng 1 buổi, thầy Lộc 1,5 ngày, thầy Hùng 1 buổi.

Chậm giờ so quy định: Cô Thư, cô Nga 2D, cô Thùy 5C.

Hồ sơ cá nhân: Chưa thực hiện kiểm tra hồ sơ Đội, hồ sơ thầy Lộc

Thầy Dũng nghỉ dạy từ ngày 6.2.2017 đến hết tháng , cô Chiên 1 buổi. Một số giáo viên đổi buổi dạy. Cô Hà thư viện nghỉ từ ngày 14.2.2017

Một số giáo viên thực hiện giờ giấc không nghiêm túc.

  1. Công tác khác:

– Nhận quà tài trợ cho học sinh, tổng trước, sau tết nhận quà trên 60 triệu đồng, trong đó học sinh trong trường quên góp gần 6 triệu đồng.

– Ký cam kết thực hiện ATGT, chấp hành nghiêm túc Nghị định 36: 100% số lớp thực hiện ký cam kết, gửi ồ sơ về công an xã kịp thời. Nộp chậm: 4A

– Tổ chức họp phụ huynh học sinh cuối kỳ 1, có 24/24 lớp tổ chức họp hiệu quả. Nộp biên bản chậm: 1B, 1C, 3C, 3D, 3E, 5A, 5D. Biên bản sơ sài: 3D. Thiếu chữ ký: 2A, 3A.

– Tổ chức lao động trồng cây, chăm sóc cây: Đã điều động lao động trong 3 buổi chiều gồm cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh, số phụ huynh đã điều động 30 phụ huynh ở các lớp như sau:

Lớp 1C 1D 2E 3E 3C 2B 4D 4B 5C
Sô lượng 6 4 2 1 2 4 3 4 4

– Cơ sở vật chất, trang thiết bị, chế độ giáo viên:

Thanh toán một số khoản thiếu trong năm đã mua.

Thanh toán một số khoản cá nhân và chế độ quà Tết, hỗ trợ giáo viên ốm đau…

Thanh toán chế độ biển ngang năm 2016

Quyết toán tiền thu từ học sinh đối với các lớp đã hoàn thành, thưởng cho các lớp hoàn thành 100% các khoản thu gồm: 4E, 5B, 3A

Phối hợp công đoàn thăm hỏi, động viên, mừng thọ bố, mẹ giáo viên trong Tết. Hoàn thành chế độ tết cho cán bộ, giáo viên, nhân viên. Tổ chức du Xuân sau Tết. Họp và đề nghị nâng lương quý 1 cho một số giáo viên đến kỳ hạn nâng lương. Triển khai hội thi “ Nữ giáo viên tài năng duyên dáng”, lên kế hoạch may áo dài cho nữ công.

Ký hợp đồng theo định kỳ đối với nhân viên bảo vệ trường

Thảo luận Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, đề nghị chuyển đảng chính thức, kết nạp quần chúng ưu tú…Có 26 đảng viên tham gia, vắng có lý do: Đồng chí Lộc, Chiên, Thu, Dũng.. Triển khai viết bài thu hoạch và hoàn thành đúng thời gian quy định, số bài thu hoạch đã nộp là 28 bài/30 đảng viên, không có bài thu hoạch: Cô Thu (nghỉ sinh), thầy Dũng (ốm nằm điều trị ở bệnh viện). Chưa hoàn thành hồ sơ chuyển đảng chính thức.

Ký cam kết thực hiện QĐ 33 tỉnh ủy, hoàn thiện hồ sơ năm 2017 theo hướng dẫn của phòng nội vụ./.

Nơi nhận:

– Ph;òng GD&ĐT (để báo cáo);

– Các tổ chuyên môn;

– Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Thị Sương