Hoạt động trải nghiệm - Giao lưu văn hóa, Văn nghệ với các chú bộ đội đồn biên phòng

https://www.youtube.com/watch?v=Ubmb3lOZN00

Hoạt động trải nghiệm thường niên của các bạn nhỏ Trường Tiểu học Cẩm Nhượng đên thăm và giao lưu văn hóa, văn nghệ cùng các chú bộ đội Đồn biên phòng 168 nhân ngày Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12.