A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIÁO DỤC HỌC SINH CÁ BIỆT

. PHẦN MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN SÁNG KIẾN: Bất kì trong xã hội nào, nghề giáo cũng luôn được đề cao và quí trọng. Đặc biệt là trong chế độ XHCN, nghề giáo lại càng được tôn  vinh và được…

. PHẦN MỞ ĐẦU

 1. LÝ DO CHỌN SÁNG KIẾN:

Bất kì trong xã hội nào, nghề giáo cũng luôn được đề cao và quí trọng. Đặc biệt là trong chế độ XHCN, nghề giáo lại càng được tôn  vinh và được xem là một nghề cao quí trong các nghề cao quí khác. Cái nghề “truyền chữ”, “trồng người” này lại không đơn giản, nhất là ở  lứa tuổi của các em học sinh mới chập chững  làm quen với mái trường, thầy cô, bạn bè… đó là học sinh bậc tiểu học. Đây là là lứa tuổi rất nhạy cảm và rất quan trọng để các em định hướng  trưởng thành sau này. Chính vì thế Bác Hồ đã nói “.. Một năm bắt đầu từ mùa xuân, một đời  bắt đầu từ tuổi trẻ …” .  Vì vậy nếu không giáo dục, không uốn nắn các em ngay từ đầu thì rất dễ để cho các em không nắm vững kiến thức, không làm chủ được bản thân và cũng sẽ khó trở thành người có tài, có đức phục vụ cho đất nước sau này.

Đối tượng học sinh cấp tiểu học ở những độ tuổi khác nhau cũng có nhiều dạng khác nhau: có nhiều em rất ngoan, hiền và biết vâng lời thầy cô giáo. Nhưng  cũng có một số em thì ngang bướng, ngỗ nghịch… Trong đối tượng học sinh này có một dạng  gọi là “học sinh cá biệt”. Đó là  loại học sinh luôn tạo ra nhiều sự phiền hà và bận rộn hơn cho giáo viên. Để đưa các em học sinh loại cá biệt này  vào khuôn khổ  không phải giáo viên nào cũng thành công trong việc giáo dục và giảng dạy.

Như chúng ta đã biết, việc giáo dục phát triển nhân cách học sinh là một nhu cầu cần thiết, bản chất của quá trình giáo dục là tổ chức toàn bộ cuộc sống, học tập hoạt động của học sinh, tạo điều kiện thuận lợi tối ưu để tiềm năng của học sinh được phát triển dưới sự giáo dục của giáo viên chủ nhiệm. Thực chất vai trò của giáo viên chủ nhiệm gần như trồng cây, chăm sóc vun trồng cây giống. Người làm vườn không thể cầm ngọn cây kéo lên mà phải chăm sóc tạo điều kiện cho hạt giống nẩy mầm. Cho nên, bản thân tôi là một giáo viên chủ nhiệm, tôi luôn tâm niệm dạy dỗ giáo dục cho các em trở thành những con người hữu ích cho xã hội, để xứng đáng với những hình ảnh đẹp mà xã hội ban tặng như đồng chí Phạm Văn Đồng đã nói: “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong tất cả các nghề cao quý vì nó sáng tạo ra những con người sáng tạo”.C«ng t¸c chñ nhiÖm quyÕt ®Þnh chÊt l­îng d¹y vµ häc cña gi¸o viªn vµ häc sinh. Lµm tèt c«ng t¸c chñ nhiÖm tøc lµ ng­êi gi¸o viªn ®· hoµn thµnh tèt viÖc gi¶ng d¹y vµ tæ chøc gi¸o dôc, rÌn luyÖn ®¹o ®øc cho häc sinh. §Æc biÖt trong tr­êng TiÓu häc, vai trß cña ng­êi gi¸o viªn chñ nhiÖm hÕt søc quan träng. Gi¸o viªn chñ nhiÖm thay mÆt nhµ tr­êng qu¶n lÝ ®iÒu hµnh líp, trùc tiÕp gi¸o dôc t­ t­ëng ®¹o ®øc, h×nh thµnh nh©n c¸ch cho häc sinh, lµ cÇu nèi gi÷a ba m«i tr­êng gi¸o dôc lµ gia ®×nh,nhµ tr­êng vµ x· héi.

Chính vì lẽ đó, nên tôi  chọn sáng kiến Mét sè biÖn ph¸p trong c«ng t¸c chñ nhiÖm ®Ó gi¸o dôc häc sinh c¸ biÖt. này để làm sáng kiến kinh nghiệm cho bản thân cũng như cho các đồng nghiệp.

 1. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU

Giúp cho các em học sinh nắm vững  các kiến thức cơ bản ở bậc tiểu học nói chung và kiến thức lớp 5 nói riêng. Đồng thời qua đó giáo dục, uốn nắn, bồi dưỡng, giáo dục các em từ  những học sinh cá biệt, quậy phá, lười học… trở thành người có ích cho xã hội sau này.

Xác định các nguyên nhân chính đã dẫn đến một số em có hành vi chưa đúng, chưa có động cơ học tập,  có đạo đức phẩm chất chưa tốt…. Qua đó, giúp cho các em  định hướng được ý nghĩa của cuộc sống, định hướng được hành vi và có động cơ học tập tốt hơn.

III. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU

`a. Đối tượng nghiên cứu:

Các em học sinh thuộc dạng cá biệt trong  lớp, có hành vi xấu, hay gây gỗ, chửi thề, nói tục, ý thức học tập không có, kết quả học tập yếu kém, lười học tập và không biết vâng lời thầy cố, bố, mẹ ….

 1. Phạm vi nghiên cứu:

– Tập trung nghiên cứu một số học sinh lớp 5 do t«i chñ nhiÖm có hành vi đạo đức chưa tốt, kết quả học tập yếu kém, hay gây gổ.

– Tìm hiểu gia cảnh của từng  em học sinh cá biệt trong lớp, cùng gia đình  theo dõi, nhắc nhở, giáo dục và tạo các điều kiện tốt nhất để các em học sinh đó tham gia học tập và các phong trào do nhà trường tổ chức.

 1. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU

Nắm được thực trạng của một số học sinh cá biệt lớp 5 do t«i chñ nhiÖm từ đó có phương pháp giáo dục, rèn luyện để tạo cơ hội cho các học sinh ấy tiến bộ hơn, học tập tốt hơn và trở thành học sinh  có giáo dục, có trình độ, có phẩm chất đạo đức tốt.

 1. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

– Quan tâm, tìm hiểu nguyên nhân và lí do chính để trả lời cho câu hỏi: Vì sao các em học sinh đó trở thành học sinh cá biệt ?

– Quan sát, theo dõi quá trình học tập và hoạt động của các em học sinh cá biệt trong lớp. ( trước, trong và sau áp dụng các biện pháp giáo dục)

– Trao đổi trực tiếp với gia đình, phụ huynh của các em học sinh thuộc dạng cá biệt trong lớp 5A, đề xuất những biện pháp áp dụng cho từng em học sinh. Tùy  điều kiện thực tế mà xây dựng các phương án khác nhau để thực hiện

 1. NỘI DUNG CỦA SÁNG KIẾN
 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN :

Bất cứ một ai khi đã chọn ngành nghề cho mình thì đều  xác định cái đích mình cần đạt đến. Cái đích đó tưởng như rất gần, rất dễ thực hiện, nhưng trong thực tiễn không phải như vậy, mà nhiều khi để đạt được phải đổ nhiều mồ hôi, nước mắt và thậm chí cả tính mạng để đạt được nó.

Cũng như  mọi ngành nghề khác, nghề dạy học (hay  thường gọi là  ngành giáo) nhất là giáo viên dạy bậc tiểu học cũng không tránh khỏi những vấn đề nan giải ấy. Khi đã chọn cho mình cái nghề này, nó sẽ gắn bó với mình suốt cả cuộc đời, người giáo viên  sẽ sẵn sàng đón nhận bất cứ đối tượng học sinh nào để dạy dỗ cho các em trở thành người có đức, có tài.

Học sinh líp 5 ở lứa  từ  10 đến 11  tuổi, các em rất nghịch, hiếu động, chưa làm chủ được bản thân, chưa nhận thức được điều gì là đúng và điều gì là sai, hay bắt chước và chịu tác động của mọi việc xảy ra xung quanh mình. Chính vì thế, nếu môi trường tác động tốt thì các em sẽ có những hành vi và đạo đức tốt, còn ngược lại thì sẽ rất tồi tệ, có thể các em sẽ hư hỏng, dối trá, mất tư cách, đạo đức kém….

Tuy nhiên ở lứa tuổi này, các em cũng rất thích được tán dương, khen  ngợi. Vì vậy chúng ta cần những giải pháp thích hợp để giáo dục và định hướng đúng  đắn cho các em học sinh trong các hoạt động giáo dục, học tập và vui chơi lành mạnh, phù hợp với lứa tuổi của các em. Chúng ta không thể áp dụng cách thức  giáo dục cho lớp mẫu giáo vào bậc tiểu học, cũng không thể áp dụng cách thức giáo dục cho bậc trung học vào học sinh tiểu học. Có như vậy, chúng ta mới  giáo dục học sinh ở bậc tiểu học  phát triển một cách đúng nhất về nhân cách cũng như nhận thức của lứa tuổi mình, đặc biệt là các học sinh dạng cá biệt.

Với học sinh dạng cá biệt, cần có những biện pháp riêng, phù hợp với hoàn cảnh của từng em, mà từ đó mới hướng các em đi vào nề nếp. Muốn làm điều đó  giáo viên cần phải có những hiểu biết nhất định về  từng hoàn cảnh, từng nguyên nhân tạo nên những học sinh cá biệt đó và từ đó xây dựng các biện pháp  riêng cụ thể áp dụng cho từng em học sinh cá biệt

 1. CƠ SỞ THỰC TIỄN

Trong quá trình giảng dạy  và làm công tác chủ nhiệm, bản thân cũng thường xuyên gặp những đối tượng học sinh cá biệt này. Nếu không có biện pháp giáo dục hữu hiệu, các học sinh đó thường bỏ học giữa chừng hoặc có những biểu hiện chống lại thầy cô hoặc không nắm được kiến thức căn bản ……. Để khắc phục được vấn  đề này cần chú ý 2 vấn đề sau :

* Vấn đề thứ nhất : Phải xác định được vị trí và mối quan hệ giữa giáo viên với học sinh trong quá trình dạy và học.

Phải xem học sinh là trung tâm của vấn đề,  trong hoạt động dạy và học, bao giờ cũng nên xem việc giảng dạy và giáo dục  chỉ là tác nhân, còn học sinh xuất hiện với tư cách là chủ thể được giáo dục. Chúng hoàn toàn chủ động trong mọi công việc từ nhận thức tư duy, đến thái độ và hành vi ứng xử của chúng. Giáo viên chỉ là người cố vấn, định hướng, dẫn dắt, chỉ bảo, nhắc nhở, động viên cho các em có được những nhận tức, tư duy và hành vi ứng xử một cách đúng đắn, lễ phép.

* Vấn đề thứ 2 : sự tác động của gia đình và xã hội với học sinh lứa tuổi bậc tiểu học :

Tục ngữ có câu “ Cha nào con nấy ..”, đó là dấu ấn của tuổi thơ với hành vi ứng xử của cha, mẹ,  nề nếp và gia phong của từng gia đình, đã tác động và ảnh hưởng đến nhân cách của học sinh ở lứa tuổi này. Vì vậy tác động của người xung quanh, nhất là những người thường xuyên gần gũi chúng rất là quan trọng.

Tuy nhiên, nhân cách của học sinh bậc tiểu học cũng chịu sự tác động rất lớn của xã hội. Nếu như chúng bị lôi kéo bởi  nhóm thanh niên hư hỏng khác, thì nhất định nhân cách của chúng cũng bị ảnh hưởng. Nếu như chúng có môi trường vui chơi, giải trí lành mạnh, được tiếp cận với những thông tin hữu ích thì chúng sẽ trở thành người có nhân phẩm tốt.

 1. CƠ SỞ THỰC TIỄN
 2. Khái quát phạm vi:

Học sinh  cá biệt lớp 5A do t«i chñ nhiÖm n¨m häc 2016-2017

Tổng số học sinh cả lớp là 32 em.

 1. Thực trạng:

Qua thống kê và theo dõi trong lớp hiện nay có một số em học sinh thuộc dạng cá biệt và thuộc các dạng cá biệt như sau :

 1. Dạng cá biệt về học tập :

Đây là những học sinh lười học tập, không chịu lắng nghe giảng bài, thường vắng học và có kết quả học tập ch­a cao. Kết quả khảo sát đầu năm gồm 15 em chiếm tỉ lệ là trên  46,9 %. Đa số các em không đọc thông viết thạo, chưa thực hiện được các phép tính cơ bản… Trong số đó có 7  em là cá biệt về học tập được theo dõi và chi tiết như sau :

STT  Họ và tên Ghi chú
1 Dương Hồng Dũng Tính toán chậm, không chính xác, yếu môn toán
2  Nguyễn Anh Quân Đọc chậm, viết sai chính tả, không biết thực hiện phép tính
3 Nguyễn Tiến Hùng Chưa viết được câu hoàn chỉnh, sai chính tả, tính toán rất chậm
4 Đinh Anh Thanh Không biết tính toán, viết chậm không đúng chính tả, đọc chậm
5 Nguyễn ThÞ Thảo Nguyên Viết yếu ,tính toán chậm
6 Nguyễn Thị Hải Yến Đọc quá chậm, viết sai từ, tính toán chưa thạo
7 NguyÔn ThÞ Diệu Linh Tính toán chậm, ít tập trung trong giờ học

 

b- Dạng cá biệt về đạo đức :

Qua khảo sát từ đầu năm học 2016-2017, cả lớp có 4 em có phẩm chất chưa đạt, chiếm tỉ lệ 12,5% . Hầu hết các em này l­êi học , nói tục, chửi thề và rất hay đánh nhau với bạn bè trong lớp cũng như ở lớp khác. Các em thường hay vắng học không lý do, hỏi ít chịu trả lời…. Trong  đó có các em sau :

 1. Nguyễn Văn Việt – Hay nghỉ học không có lí do
 2. Nguyễn Ngọc Tiệp – Hỏi ít chịu nói
 3. Nguyễn Gia Bảo – hay đánh nhau với bạn
 4. Đặng Thế Huy – không chịu vâng lời
 5. Nguyên nhân của thực trạng:

Qua điều tra cũng như trao đổi với gia đình của từng học sinh, nguyên nhân khiến các em trở thành học sinh cá biệt của lớp là :

– Gia đình lo việc làm ăn , không dành thời gian lo cho con cái, khoán trắng sự giáo dục cho nhà trường.

– Ảnh hưởng phim ảnh không lành mạnh, vì tò mò, bị rủ rê từ những thanh niên ham chơi, lêu lỏng trong thôn xóm.

– Bị lôi cuốn bởi những phương tiện thông tin đại chúng, những tiêu cực và tệ nạn xã hội.

– Bản thân bố mẹ không làm gương cho con cái noi theo.

– Gia đình không hòa thuận, bè mÑ li h«n.

III. BIỆN PHÁP ĐÃ THỰC HIỆN

 1. Cơ sở đề xuất các giải pháp:

Căn cứ vào những thực trạng đã điều tra, cả những nguyên nhân dẫn đến thực trạng ấy. Tôi nhận thấy rằng, bởi lẽ các em trở thành học sinh cá biệt như vậy là do nhiều nguyên nhân, trong đó phải kể đến những nguyên chính là do : hoàn cảnh gia đình, sự thờ ơ của xã hội và gia đình trong việc giáo dục và dạy dỗ các em.  Từ đó  tôi có cơ sở để đề xuất các giải pháp như sau:

 1. Về phía giáo viên :

+ Trước hết phải có cái “Tâm”. Xuất phát từ chữ tâm ấy sẽ dễ dàng tiếp cận được các em học sinh, sự bao dung và sự  chịu khó  sẽ giúp cho giáo viên dễ dàng  thuyết phục giáo dục được các học sinh cá biệt. Cũng từ chữ tâm ấy, sẽ đẩy trách nhiệm, nghĩa vụ của giáo viên chủ nhiệm lên tầm cao hơn, từ đó trăn trở, suy nghĩ đưa ra biện pháp giáo dục phù hợp với từng đối tượng.

+ Giáo viên phải tôn trọng học sinh dạng cá biệt này, dù các hành vi của chúng có thể gây xúc phạm đến danh dự của mình. Đồng thời phải có lòng tin với các em, tin tưởng các em để giao một số công việc phù hợp của lớp cho các em phụ trách.

+ Tuyệt đối, giáo viên không được xúc phạm danh dự đến các em học sinh trước tập thể lớp.

+ Giáo viên phải chịu khó lắng nghe tâm sự của các em, thường xuyên quan tâm và hỏi thăm, chăm sóc các em trong các điều kiện có thể. Từ đó mới tìm hiểu được nguyên nhân chính dẫn đến sự cá biệt của các em mà tìm giải pháp cho phù hợp. an ủi và động viên kịp thời các em khi phát hiện những bi kịch, chuyện buồn mà gia đình cũng như xã hội mang lại.

+ Giáo viên phải giữ được chữ tín đối với học sinh cả chuyên môn lẫn nhân cách sống. Đã hứa làm việc gì thì phải làm đến nơi đến chốn.

Với những vấn đề trên, nếu giáo viên áp dụng được sẽ rất dễ dàng tiếp cận và tìm hiểu mọi vấn đề phát sinh khi cần thiết. Thực tế trong những năm qua, với những vấn đề ấy, bản thân tôi đã được các em học sinh cá biệt phải tôn trọng. Ban đầu các học sinh cá biệt sống rất tách rời tập thể, thấy cô giáo thì ghét cay, ghét đắng, xong  dần dần, tôi đã giúp cho các em hiểu được vấn đề và hiện nay đa số các em  sống rất gần gũi với lớp. Đặc biệt bất kỳ chuyện gì xảy ra, dù lớn hay nhỏ các em này cũng đều tâm sự và chia sẻ với tôi từ niềm vui đến nỗi buồn. Chính đều đó dần dần, tôi đã giúp các em tránh được tự ti và mặc cảm ban đầu.

 1. Về phía học sinh :

+ Giáo viên chủ nhiệm phải nắm được đặc điểm, hoàn cảnh cụ thể của từng gia đình học sinh cá biệt. Để từ đó cảm thông, tránh sự xúc phạm vô tình đến các em và đồng thời tạo nhiều điều kiện hơn để các em phát huy học tập và rèn luyện

+ Giáo viên phải tìm hiểu, khai thác những điểm tốt và điểm yếu cơ bản nhất của học sinh để tác động làm thay đổi tính cách của học sinh cá biệt

+  Giáo viên phải hiểu những suy nghĩ và những điều học sinh muốn. Có như vậy mới giúp các em tháo gỡ được những điểm yếu của mình để đạt được điều mình mong muốn chính đáng.

 1. Phía gia đình :

Giữa nhà trường và gia đình phải có sự kết hợp chặc chẽ, sự kết hợp giáo dục này phải  diễn ra thật tế nhị và thường xuyên. Tránh những hành động nóng nảy của gia đình đối với học sinh như : đánh con khi nghe cô giáo đến thưa chuyện ….

Phải thuyết phục được gia đình tạo mọi điều kiện tốt nhất để con, em mình học tập, đồng thời nhắc nhở phụ huynh phải thường xuyên quan tâm đến việc học của con em mình. Gia đình phải xem việc giáo dục con em không phải là chỉ riêng nhà trường mà cần phải có một phần trách nhiệm rất lớn từ gia đình.

 1. Các giải pháp chủ yếu:
 2. Tìm hiểu được căn nguyên của từng học sinh cá biệt :

Sau khi đã xác định được các đối tượng học sinh thuộc dạng cá biệt trong lớp cần tổ chức theo dõi và đánh giá một cách khách quan, trung thực, đúng bản chất của vấn đề. Liệt kê ra các nguyên nhân, các lý do mà các em thường vi phạm và mắc phải; liệt kê số lần các em vi phạm, sau mỗi lần đó đã có ai nhắc nhở, giáo dục chưa? Đã cho các em suy ngẫm về lỗi của mình và đã hứa khắc phục hay chưa ?…. Cần phải ghi chép rõ ràng để làm cơ sở cho việc xây dựng các biện pháp giáo dục.

Trở lại với tình hình học sinh dạng cá biệt của lớp tôi đang chủ nhiệm, nổi lên có 4 học sinh rất cá biệt. 4 em này vi phạm nhiều lần, nhắc nhở nhiều lần mà các em vẫn cứ tái phạm. Qua tìm hiểu từ bạn bè và đặc biệt tôi đến từng nhà của từng học sinh tìm hiểu và trao đổi trực tiếp với phụ huynh của các em học sinh này, tôi có nhận xét tõng em ®Ó phô huynh n¾m ®­îc cô thÓ h¬n.

 1. Xây dựng biện pháp giáo dục cho từng đối tượng

Sau khi tìm hiểu nguyên nhân của từng đối tượng học sinh cá biệt, tôi đã đưa ra các phương án cụ thể cho từng em .

* Nhóm học ch­a hoµn thµnh nhưng biết vâng lời, ham học hỏi :

Với nhóm những học sinh cá biệt về học lực, những em này xét về gia cảnh thì khó khăn, các em không có thời gian học tập nên có kết quả học tập ch­a cao. Thực hiện các biện pháp như :

+ Phân công các bạn học khá hơn kèm cặp, cùng làm các bài tập ở nhà hoặc tập viết chính tả, tranh luận các từ sai.

+Hàng ngày giáo viên cần giúp đỡ các em trong học tập, giảng lại những bài mà các em chưa hiểu, giúp các em hoàn thành các bài tập bằng tự lực bản thân.

+ Khi giảng bài thường chú ý và hỏi bài đến các đối tượng này, để theo dõi việc hiểu bài của các em mà giảng chậm hoặc giảng lại.

+ Trao đổi với phụ huynh, nên giành thời gian cho các em học tập. Bố trí cho các em tổ chức đến nhà cùng nhau ôn tập và rèn luyện bài vở.

*. Nhóm các học sinh cá biệt về đạo đức :

Đây là các em thường có học lực yếu, đi đôi với hành vi không tốt, thường ảnh hưởng đến sự học tập của lớp. Biện pháp đưa ra :

+  Gặp riêng từng em, hỏi thăm việc học tập và gia đình của các em. Sau đó phân tích những hành vi mà các em đã gây ra đúng sai như thế nào? Tìm hiểu lý do vì sao các em đó lại có hành vi ấy ?

+ Gặp gia đình, trao đổi và thống nhất các biện pháp giáo dục như :

– Hạn chế cho các em tham gia vào các nhóm thanh niên hư hỏng ở địa phương cũng như  không cho tham gia vào các tệ nạn như : đánh bài, uống rượu..

– Thiết lập sổ theo dõi giữa gia đình và lớp. Ngày nào giáo viên cũng đánh giá nhận xét việc học tập cũng như hành động của các em vào sổ gửi về cho bố mẹ. Và đồng thời cũng lấy ý kiến từ gia đình để giáo viên có biện pháp giáo dục khác, từ đó gia đình luôn  nắm bắt được tình hình  học tập của con em mình, cùng với nhà trường kèm cặp học sinh tốt hơn

+ Giao cho các em một số nhiệm vụ ở lớp.

Trong các giờ sinh hoạt lớp  giao cho hai em nhận xét tình hình lớp trong tuần, có bạn nào vi phạm khuyết điểm hay không . Giáo viên nhận xét lại và tìm hiểu thêm các  chi tiết để nhận định, biểu dương.

Từ những nhiệm vụ  được giao đó, tạo cho các em có ý thức hơn trong học tập, tư cách đạo đức của mình với tập thể , dần dần các em sẽ nhận ra những sai phạm của mình với bàn bè xung quanh để mà sửa đổi thành những người tốt với bản thân và với tập thể lớp.

+ Một biện pháp cũng không kém phần quan trọng đó là việc biểu dương, khen thưởng, kịp thời.

Từ những nhiệm vụ được giao, giáo viên phải biết tán dương, khen thưởng, động viên các em khi thực hiện tốt nhiệm vụ. Từ đó giúp cho các em hiểu được mình vẫn còn có giá trị trong lớp, có khả năng thực hiện tốt các việc khác.

Bên cạnh đó cũng nghiêm khắc kiểm điểm, thẳng thắn phê bình các em học sinh vẫn còn vi phạm các hành vi đạo đức. Buộc các em phải ghi ra những lời  hứa khắc phục và thời gian khắc phục

+ Một số em có tính nóng nảy, hay gây sự, nếu giáo dục nhiều lần không thay đổi, gia đình buông xuôi, thì nên liên hệ với Đoàn thanh niên thôn, Hội Phụ nữ xã , công an xã ….  Để kết hợp giáo dục.

 1. Tổ chức, triển khai thực hiện:

Thông qua các cuộc sinh hoạt lớp, các hoạt động giảng dạy… giáo viên chủ nhiệm  biểu dương, khen ngợi các em đã có nhiều tiếng bộ trong học tập cũng như trong việc rèn luyện đạo đức. Đặc biệt là các học sinh cá biệt phải quan tâm vấn đề này lên hàng đầu.  Tổ chức cho các em giao lưu văn hóa, văn nghệ để hiểu nhau hơn. Bên cạnh đó, giáo viên cũng phải nghiêm khắc phê bình những em học sinh không chịu rèn luyện tu dưỡng đạo đức và học tập. Giao cho lớp trưởng, tổ trưởng theo dõi  và báo cáo tình hình hoạt động của các học sinh cá biệt, để giáo viên kịp thời xử lý không để quá muộn.

 1. KẾT QUẢ MANG LẠI CỦA SÁNG KIẾN

Tính từ đầu năm áp dụng các biện pháp giáo dục nêu trên cho đến cuối  học kỳ I năm học 2016 – 2017, kết quả như sau:

 1. Nhóm học sinh cá biệt về học tập :

Đầu năm có  15 em ch­a hoµn thµnh, đến hết học kỳ I chỉ còn  3 em chiếm tỉ lệ 9,7%. Đa số các em đã biết thực hiện những phép tính toán cơ bản, đọc thông, viết đúng chính tả.

Tuy nhiên vẫn còn  em ch­a hoµn thµnh do : hoàn cảnh các em quá đặc biệt, gia đình không quan tâm, cho nên đến nay tiến bộ rất chậm như em: Thanh, Nguyên, Linh,…

 1. Nhóm học sinh cá biệt về phẩm chât :

Đầu năm có 4 em , đến nay không còn em nào thuộc dạng cá biệt về phẩm chất. Các em đã biết vâng lời thầy cô giáo và người lớn, không còn nói tục, chửi thề tại trường học, không còn tình trạng đánh nhau. Một số em  bây giờ trở thành lớp phó phụ trách trật tự của lớp và có phẩm chất tốt, được các em học sinh khác nể trọng.

Trong đó có em Đặng Thế Huy  đã tiến bộ rất nhiều, em tham gia phát biểu bài sôi nổi, biết giúp đỡ bạn trong lớp, và tham gia đầy đủ các hoạt động của lớp và của trường tổ chức.

 1. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
 2. KẾT LUẬN:

Trong suốt một học kì thực hiện đề tài này, tôi nhận thấy hài lòng vì đa số các học sinh cá biệt đã nhận thức đúng đắn về hành vi học tập và rèn luyện đạo đức của mình. Các em có hành vi đạo đức chưa tốt đã ngoan lên rất nhiều, các em có học lực yếu kém giờ cũng đã cải thiện, từ viết sai chính tả, đọc không thông, làm toán không được, bây giờ các em đã tự thực hiện được các vấn đề cơ bản của bộ môn Tiếng việt và môn Toán. Tất cả các nội dung cần điều tra hầu như đều tăng tuy chưa đạt 100% nhưng bước đầu các em đã  biết hòa đồng cùng bạn bè, biết đoàn kết và biết bảo vệ của chung. Tôi thiết nghĩ rằng, việc giáo dục cho học sinh  cá biệt là một việc làm rất khó khăn và mất thời gian. Tuy nhiên với những kinh nghiệm của bản thân cũng như trách nhiệm của người giáo viên, tôi đã cố gắng từng bước khắc phục những khó khăn trước mắt để tạo điều kiện và giúp đỡ các học sinh cá biệt vươn lên, tiến bộ hơn trong thời gian tới.C«ng t¸c chñ nhiÖm líp qu¶ thËt nÆng nÒ vµ phøc t¹p. Ng­êi gi¸o viªn ph¶i võa nh­ ng­êi mÑ dÞu dµng,ng­êi thÇy nghiªm kh¾c, ng­êi b¹n gÇn gòi, träng tµi ph©n minh.  Nếu chúng ta hiểu được tâm sinh lí của từng đối tượng học sinh, thật sự quan tâm đến các em, nắm được tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh gia đình các em thì chúng ta sẽ đưa ra được các biện pháp giáo dục  chính xác và phù hợp nhất. Chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả cao, các em sẽ nhanh chóng trở thành  đội viên tốt, xứng cháu ngoan Bác Hồ và sẽ là những đoàn viên tiêu biểu của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tương lai.

 1. KIẾN NGHỊ:

-Ban giám hiệu nhà trường cần có những can thiệp cần thiết khi  giáo viên gặp khó khăn trong việc tiếp cận với gia đình học sinh cá biệt, hoặc tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên liên hệ làm việc với các ban ngành ( Phụ nữ, Hội nông dân …) khi cần thiết để giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn .

-Nhà trường phối hợp với GV TPT Đội, GV phụ trách lớp tổ chức các hoạt động vui chơi, thi đua học tập, chiếu các phim tuyên truyền gương người tốt, việc tốt để giáo dục học sinh.

Trên đây là một số kinh nghiệm bản thân tôi đã thực hiện để giúp đỡ học sinh cá biệt trong lớp. Rất mong sự góp ý thêm của các động nghiệp./.

Hoàn thành ngày 10 tháng 3 năm 2017

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 11 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan