A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2017-2018

 UBND HUYỆN CẨM XUYÊN TRƯỜNG TH CẨM NHƯỢNG   Số:        /KH-THCN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                        Cẩm Nhượng, ngày      tháng      năm 2017   KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin…

 UBND HUYỆN CẨM XUYÊN

TRƯỜNG TH CẨM NHƯỢNG

 

Số:        /KH-THCN

 

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                        

              Cẩm Nhượng, ngày      tháng      năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2017-2018

 

 

Căn cứ Chỉ thị số 2699/CT-BGD&ĐT ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo về nhiệm vụ chủ yêu năm học 2017-2018.

Công văn số 1162/SGD&ĐT ngày 8 tháng 8 năm 2017 của Sở giáo dục đào tạo Hà Tĩnh về triển khai các phần mềm trong năm học 2017-2018

Công văn số 984/SGD&ĐT ngày 14 tháng 7 năm 2017 của sở giáo dục đào tạo Hà Tĩnh về việc triển khai QĐ số 117/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng chính phủ.

Công văn số 1402/SGD&ĐT-GDPT ngày 20 tháng 9 năm 2017, công văn số 584/PGD&ĐT ngày 26 tháng 9 năm 2017 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2017-2018. Trường tiểu học Cẩm Nhượng đề ra kế hoạch thực hiện công nghệ thông tin cho năm học 2017 – 2018 như sau:

 1. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:
 2. Triển khai có hiệu quả Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy – học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025.
 3. Tập trung xây dựng hệ thống thông tin kết nối liên thông giữa phòng giáo dục đào tạo và các cơ sở giáo dục; xây dựng và đưa vào sử dụng thống nhất toàn ngành các cơ sở dữ liệu, triển khai phần mềm quản lý.
 4. Tăng cường sổ điện tử trong nhà trường, tập trung khai thác có hiệu quả kho bài giảng điện tử e-leaning. Xây dựng mô hình UDCNTT trong công tác điều hành, quản lý dạy và học.
 5. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:
 6. Phân công cán bộ phụ trách CNTT

Để triển khai công tác ứng dụng CNTT toàn trường có hiệu quả, nhà trường phân công cô giáo Lê Thị Thu, giáo viên dạy môn Tin học của trường quản lý, phụ trách mảng công nghệ thông tin của nhà trường. Trực tiếp đồng chí Hiệu trưởng nhà trường quản lý chung về công nghệ thông tin.

 1. Triển khai hạ tầng và thiết bị CNTT

– Nhà trường hoàn thành nối cáp quang Internet. Toàn trường có 3 điểm Internet của nhà cung cấp VIETTEL miễn phí

–  Trang bị  thiết bị CNTT phục vụ công tác quản lý, điều hành: Toàn trường có 4 máy tính nối mạng dùng cho công tác quản lý, điều hành chung trong trường;  có 1 máy phô tô, 3 máy in, 3 máy chiếu, 1 máy Scan

–  Trang bị thiết bị CNTT phục vụ dạy-học: 1 phòng Tin học có 14 máy sử dụng tốt, có nối mạng Internet; 1 phòng Tiếng Anh có trang thiết bị dạy học phù hợp đối tượng học sinh tiểu học; tỷ lệ 31 em/ máy tính có nối mạng.

 1. Ứng dụng CNTT trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và triển khai Chính phủ điện tử

+ Thường xuyên tổ chức và triển khai các cuộc họp, bồi dưỡng chuyên môn qua mạng.

+ Tổ chức sử dụng và khai thác có hiệu quả các phần mềm đã được Bộ GDĐT tạo cung cấp dùng thống nhất trên toàn quốc:

– Hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục và chống mù chữ, cung cấp tại: http://pcgd.moet.gov.vn.

– Phần mềm hỗ trợ kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học cung cấp tại http://qa.eos.edu.vn.

– Phần mềm thống kê chất lượng giáo dục tiểu học, cung cấp tại http://eqms.eos.edu.vn.

– Phần mềm thống kê số liệu quản lý giáo dục cung cấp tại: http://thongke.moet.gov.vn hoặc http://thongke.smas.edu.vn.

– Phần mềm quản lý dữ liệu tiểu học http://qlth.tieuhoc.moet.gov.vn

– Phần mềm quản lý nhân sự PMIT của tổ chức cán bộ.

+ Vận động phụ huynh học sinh để khai thác có hiệu quả sổ liên lạc điện tử.

 1. Ứng dụng CNTT đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học

+  Phổ biến, hướng dẫn giáo viên, học sinh và các nhà trường khai thác kho bài giảng e-Learning của Bộ GDĐT tại địa chỉ http://elearning.moet.edu.vn nhằm đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học. Đây là kho bài giảng e-Learning có tính tương tác cao giúp học sinh có thể tự học, tự ôn tập nâng cao kiến thức, giúp giáo viên tham khảo đổi mới nội dung phương pháp dạy học.

+ Ứng dụng CNTT đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng giáo viên tự tích hợp CNTT vào từng môn học để nâng cao hiệu quả bài giảng. Giáo viên sử dụng thành thạo phần mềm trình chiếu, kết hợp các phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo và phần mềm dạy học. Tránh lạm dụng CNTT trong dạy học hoặc ứng dụng một cách miễn cưỡng, lúng túng.

 1. Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.

+ Lựa chọn các nội dung phù hợp:

– Kỹ năng khai thác sử dụng có hiệu quả các phần mềm quản lý trong nhà trường.

– Kỹ năng xây dựng bài giảng e-Learning, xây dựng sách giáo khoa điện tử; khai thác các nguồn học liệu, kỹ năng tìm kiếm thông tin trên Internet…

+  Hình thức, phương tiện bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý:

Tăng cường triển khai tập huấn giáo viên và cán bộ quản lý qua mạng.

 1. Xây dựng mô hình giáo dục điện tử, trường học điện tử

+ Xây dựng mô hình trường học điện tử bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

–  Hạ tầng và trang thiết bị CNTT phục vụ quản lý và dạy – học gồm: mạng LAN, Internet tốc độ cao, mạng không dây (wifi), phòng máy tính, máy tính phục vụ quản lý, máy tính phục vụ chuyên môn, máy in, webcam/camera, thiết bị trình chiếu (màn chiếu, màn hình)… và một số trang thiết bị tiên tiến, được bố trí trong phòng có đủ diện tích, ánh sáng và bàn ghế, tiện nghi phụ trợ phù hợp.

+  Hệ thống phần mềm ứng dụng CNTT trong quản lý giáo dục gồm:

– Website trường học để cung cấp, công khai thông tin ra xã hội; cung cấp các dịch vụ công trực tuyến tới phụ huynh, học sinh.

– Sử dụng thư điện tử trao đổi thông tin quản lý và dạy – học.

– Sử dụng phần mềm quản lý nhà trường trực tuyến, gồm: quản lý học sinh, quản lý giáo viên, quản lý thư viện…

+  Ứng dụng CNTT đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, gồm: sử dụng hiệu quả các thiết bị, phần mềm dạy học, thí nghiệm ảo, phần mềm mô phỏng; ứng dụng một cách có hiệu quả hệ thống ứng dụng dạy – học thông minh, hiện đại ở những nơi có điều kiện; ứng dụng kho bài giảng e-Learning, sách điện tử, sách giáo khoa điện tử đổi mới phương pháp dạy – học; ứng dụng hệ thống đánh giá người học trực tuyến. ..

+  Không ngừng nâng cao nhận thức, năng lực ứng dụng CNTT của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên theo hướng chuẩn hóa và chuyên nghiệp.

+  Ban hành hệ thống quy chế quản lý, vận hành, duy trì và ứng dụng các hệ thống CNTT trong nhà trường một cách khoa học và hiệu quả.

 1. MỘT SỐ GIẢI PHÁP
 2. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền thông qua các hội nghị, hội thảo, cuộc thi để nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý và giáo viên về vai trò của ứng dụng CNTT trong các hoạt động GD&ĐT.
 3. Phối hợp có hiệu quả việc đầu tư với thuê dịch vụ CNTT (quy định tại Quyết định số 80/2014/QĐ-TTgngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ), tăng cường xã hội hóa việc cung cấp dịch vụ CNTT có chất lượng.
 4. Ban hành quy chế quản lý, duy trì và khai thác sử dụng các hệ thống CNTT, phân công cụ thể trách nhiệm về quản lý, sử dụng hệ thống; triển khai ứng dụng CNTT phải đi đôi với việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; có các hình thức khen thưởng các cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên làm tốt công tác công nghệ thông tin.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ nhiệm vụ CNTT năm học 2017-2018 tại văn bản này, đề nghị các thành viên liên quan đến công nghệ thông tin và các cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường thực hiện những nhiệm vụ sau :

 1. Triển khai thực hiện kế hoạch công nghệ thông tin đã đề ra.
 2. Hiệu trưởng chỉ đạo xây dựng kế hoạch, hướng dẫn giáo viên, nhân viên triển khai nhiệm vụ CNTT năm học 2017-2018, nộp kế hoạch về phòng trước ngày 02/10/2017.
 3. Tổ chức sơ kết đánh giá tình hình ứng dụng CNTT giữa năm học và gửi báo cáo về phòng trước ngày 25/1/2018
 4. Tổ chức đánh giá, tổng kết triển khai nhiệm vụ ứng dụng CNTT năm học 2017-2018 và đề xuất, kiến nghị gửi bằng văn bản vào thời điểm gần tổng kết năm học trước ngày 25/5/2018./.
Nơi nhận:

– Phòng GD&ĐT Cẩm Xuyên (để báo cáo);

– Các thành viên quản lý công nghệ thông tin (để t/h);

– Các tổ chuyên môn (để t/h);

– Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Thị Sương

 


Nguồn: thcamnhuong.camxuyen.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết