A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Triển khai các chuyên đề chuyên môn –Năm học 2017-2018

 UBND HUYỆN CẨM XUYÊN TRƯỜNG TH CẨM NHƯỢNG Số:       /KH- THCN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do – Hạnh phúc Cẩm Nhượng, ngày       tháng       năm 2017   KẾ HOẠCH Triển khai các chuyên đề chuyên môn –Năm…

 UBND HUYỆN CẨM XUYÊN

TRƯỜNG TH CẨM NHƯỢNG

Số:       /KH- THCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

Cẩm Nhượng, ngày       tháng       năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Triển khai các chuyên đề chuyên môn –Năm học 2017-2018

 

 

– Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 573/PGD&ĐT  ngày 22 tháng 9 năm 2017 của bộ phận tiểu học phòng giáo dục đào tạo huyện Cẩm Xuyên về việc triển khai chuyên đề chuyên  môn trong các trường tiểu học.

– Căn cứ nhiệm vụ năm học 2017-2018 của trường tiểu học Cẩm Nhượng đề ra ngày 27 tháng 9 năm 2017 tại hội nghị cán bộ, công, viên chức.

Trường tiểu học Cẩm Nhượng đề ra kế hoạch tổ chức các chuyên đề chuyên môn trong năm học 2017-2018 như sau:

  1. Thành lập ban chỉ đạo tổ chức chuyên đề của trường gồm các thành viên:
1. Nguyễn Thị Sương Hiệu trưởng Trưởng ban
2. Nguyễn Thị Kim Nhung Phó Hiệu trưởng Phó ban
3. Nguyễn Đình Bình TT tổ 4,5 Thành viên
4. Nguyễn Thị Hải Tổ trưởng tổ 2,3 Thành viên
5. Nguyễn Thị Thùy TT tổ 2,3 Thành viên
6. Nguyễn Thị Thùy Tổ phó tổ 4,5 Thành viên
7. Nguyễn Thị Cúc Tổ trưởng tổ 1 Thành viên
8. Ngô Thị Thu Bình Tổ trưởng tổ CT Thành viên
9. Nguyễn Xuân Lộc Tổ phó tổ chuyên trách Thành viên
  1. Nội dung các chuyên đề và thời gian thực hiện:

2.1. Tham gia đầy đủ các chuyên đề do Bộ, sở giáo dục đào tạo tỉnh Hà Tĩnh điều động( Theo QĐ điều động)

2.2. Tham gia các chuyên đề, hội thảo do phòng giáo dục đào tạo huyện Cẩm Xuyên tổ chức theo Kế hoạch số  573  ngày 22  tháng  9 năm 2017 gồm:

TT Tên chuyên đề Thời gian

(Dự kiến)

Đối tượng Ghi chú
1 Công tác thiết lập, tiết dạy thư viện trường học. Tháng

8,9,10/2017

HT,GV,TV-TB
2 Vận dụng các yếu tố tích hợp vào dạy học Tháng 9,10,11/2017 CBQL, GV
3 Đổi mới PP dạy học Tháng  9,10,11/2017 CBQL, GV
4 Bồi dưỡng kiến thức Tháng 11,12/2017 GV
5 Tổ chức Hoạt động tập thể Tháng 12/2017 TPTĐ, TT
6 Dạy học theo PP “Bàn tay nặn bột” Tháng 11,12/2017 BGH và TT chuyên môn

 

2.3. Tham gia đầy đủ các chuyên đề do cụm chuyên môn liên trường tổ chức, cụ thể:

 TT Tên chuyên đề Thời gian

(Dự kiến)

Đối tượng Đơn vị
1 Dạy học TV 1-CNGD Tháng

9,10,11/2017

BGH và GV dạy lớp 1 TH Cẩm Hòa
2 Đổi mới PP dạy học

 

Tháng 10/2017 đến T 2 năm 2018 BGH và GV trong cụm TH Cẩm Nam
3 Vận dụng các yếu tố tích hợp vào dạy học Tháng  12/2018 BGH và GV trong cụm TH TT TCầm
4 Tổ chức Hoạt động tập thể Tháng 10/2017 TPTĐ, TT, BGH các trường trong cụm TH Cẩm Nhượng
5 Tiết dạy thư viện trường học Tháng 12/2017 BGH và TT chuyên môn TH Cẩm Dương

 

2.4. Tổ chức có hiệu quả các chuyên đề của trường, cụ thể:

{TT Tên chuyên đề Người thực hiện Thời gian tổ chức
1  Tiết đọc thư viện Cô  Nga  Tháng 9/2017
2 Chuyên đề triển khai phần mềm SMAS3.0  Mời giảng viên  Tháng 9/2017
3 Chuyên đề đổi mới PP dạy Toán 4 Thầy Bình  Tháng 10/2017
4 Chuyên đề Mỹ thuật  Cô  Lộc  Tháng 11/2017
5 Chuyên đề Tiếng Anh Cô Bình  Tháng 12/2017
6 Chuyên đề Đổi mới PP dạy TV 3  Cô Luận  Tháng 3/2018
7 Chuyên đề HĐNGLL Cô Thùy  Tháng 4/2018

2.5. Các tổ chuyên môn đăng ký và tổ chức tốt các chuyên đề của tổ (KH riêng từng tổ)

  1. Dự trù về kinh phí:

– Kinh phí họp, triển khai kế hoạch: 1.000.000đ

– Kinh phí tham gia chuyên đề cụm chuyên môn liên trường: 1.500.000đ

– Kinh phí tổ chức chuyên đề tại trường được thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ được thông qua tại Hội nghị cán bộ, công, viên chức đầu năm học 2017-2018.

– Phí phát sinh: Theo thực tế.

Trên đây là kế hoạch tổ chức chuyên đề chuyên môn trong năm học 2017-2018 của trường tiểu học Cẩm Nhượng. Các tổ chuyên môn, các cá nhân giáo viên nghiên cứu và nghiêm túc thực hiện kế hoạch đề ra./.

Nơi nhận:

– Phòng GD&ĐT (để báo cáo);

– Lưu Hồ sơ cụm.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Thị Sương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan