A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

SƠ KẾT Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9 năm 2017

UBND HUYỆN CẨM XUYÊN TRƯỜNG TH CẨM NHƯỢNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:      /KH-THCN Cẩm Nhượng, ngày      tháng       năm 2017   SƠ KẾT Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng…

UBND HUYỆN CẨM XUYÊN

TRƯỜNG TH CẨM NHƯỢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:      /KH-THCN Cẩm Nhượng, ngày      tháng       năm 2017

 

SƠ KẾT

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9 năm 2017

 

  1. Chuyên môn:

– Khai giảng năm học mới thành công, đúng tinh thần Lễ -Hội.

– Tổ chức dạy học tuần học thứ nhất đến tuần học thứ 4 nghiêm túc, đảm bảo hoàn thành chương trình, thời khóa biểu theo quy định. Đã kịp thời bố trí giáo viên dạy thay ở lớp 5E 4 buổi do GV bị tai nạn nghỉ dạy.

– Vào sổ đăng bộ danh sách học sinh 3 lớp của khối 1.

– Đã làm rõ chế độ  hợp đồng dạy quá giờ theo thời khóa biểu đối với từng cá nhân. Hợp đồng thêm 1 giáo viên để bố trí vào chủ nhiệm lớp.

– Hoàn thành phần mền SMAS 3.0 với số lượng học sinh 729 em, số cán bộ, giáo viên nhân viên: 39 nười.

– Tham gia nghiêm túc hội nghị đầu năm của bậc học tại phòng vào chiều 12/9/2017: HT, PHT, CTCĐ

– Hoàn thành kế hoạch năm học, kế hoạch HĐNK, kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên, KH chuyên đề, KH công nghệ thông tin, KH các cuộc vận động, phong trào thi đua…..

– Tổ chức Hội nghị cán bộ, công viên chức thành công, có 39/39 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia. Đã đề ra nghị quyết thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018, được toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên thống nhất cao về các bản báo cáo, quy chế chi tiêu nội bộ.

– Triển khai công văn số 1372 của Sở giáo dục về xét kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục. Toàn trường có 24 giáo viên, nhân viên đủ tiêu chuẩn đề nghị cấp trên xét tặng Kỷ niệm chương.

– Triển khai đầy đủ nội dung Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ; Khung kế hoạch năm  học của tỉnh, các nhiệm vụ trọng tâm sủa Sở giáo dục.

– BGH thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chuyên môn:

+ Đã kiểm tra thông tin về học sinh ở sổ chủ nhiệm, bảng tổng hợp kết quả, kế hoạch công tác chủ nhiệm của các lớp, kết quả như sau:

Ưu điểm: Cơ bản đầy đủ về kế hoạch, các thông tin về học sinh.

Nhược điểm: Học sinh nữ lệch so báo cáo đầu năm có 3 em (1B: 1, 2C: 2)

Báo học sinh học lệch tuổi sai so với hồ sơ trình: 2C, 3D, 5A,

Học sinh con hộ nghèo đã được các lớp bổ sung so báo cáo đầu năm

Kế hoạch hoạt động ngoại khóa: Nhiều lớp không bám KH của nhà trường.

Chỉ tiêu về vở sạch chữ đẹp sai: 3A

+ Kiểm tra thư viện thiết bị: Cơ bản từng bước phục hồi thiết lập lại thư viện thân thiện theo hướng dẫn của Room to Read, Vào sổ đăng ký cá biệt số sách Room cấp lần 3, Lên lịch tiết đọc thư viện. Sai sót: Chưa vào sổ theo dõi số sách mất trong năm học trước, chưa đủ biên bản thanh lý, GV 1D triển khai sai hướng dẫn về thực hiện tiết đọc thư viện.

  1. Công tác khác:

– Tài chính ngân sách, tổ chức cán bộ:  Đã QT chi phí khai giảng, chưa giải quyết chế độ ngày nghỉ lễ, cắt chuyển GV chuyển trường, thu tờ khai BHXH. Hoàn thiện hồ sơ thanh toán chế độ cá nhân, lương tháng 9, trừ thăm hỏi của công đoàn, trừ quỹ phòng chống bão lụt theo kế hoạch, chế độ công tác phí quý 3, ngày lễ 2/9, khen thưởng cuối năm 2016-2017.

Đã thu hồ sơ hộ nghèo của học sinh, hoàn thiện hồ sơ trình hỗ trợ chi phí học tập theo quy định.

Thu BHYT đối với các học sinh không có chế độ hỗ trợ của nhà nước. Rà soát lại các học sinh có chế độ nhưng chưa có danh sách ở BHXH huyện.

Vận động 524 em học sinh tham gia BHTT, tỷ lệ: 71,7%

– Cơ sở vật chất: Thanh toán các công trình làm trước tháng 9. Xử lý vệ sinh sau bão. Tiếp tục các công trình hư hỏng sau bão như: hàng rào, nhà bếp, nhà công vụ, nhà bảo vệ, mái nhà tầng N1, N2, dãy phòng chức năng……

– Công tác Đội: Ổn định nề nếp SH 15 phút đầu giờ. Quản lý vệ sinh khu vực tự quản, hạn chế ăn quà vặt trong trường. Tiến hành một số nội dung chuẩn bị cho Đại hội Đội, Trung thu…..

 

– Công tác tự thiện nhân đạo: Lập danh sách 5 em nhận học bổng của công ty VIETTEL gồm: Em Duy, em Tú, em Đạt, em Mạnh, em Đạo.

+ Lập danh sách 30 em ( 15 em khối 5, 11 em khối 4 và 4 học sinh khuyết tật) tham gia chương trình Trăng cười tại siêu thị VINCOM vào 8 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2017.

+ Học sinh được uống sữa miễn phí vào chiều thứ 2, tổng có 730 em được tham gia uống sữa.

+ Nhận 100 thùng mì tôm, một số vở, quần áo, đồ dùng học tập hỗ trợ học sinh sau bão của 2 gia đình ở Bắc Ninh.

+ Nhận 23 thùng sữa tươi tại phòng giáo dục cấp phát cho học sinh lớp 1.

– Họp Ban liên lạc PHHS, tổ chức hội nghị phụ huynh đầu năm, bầu ban liên lạc PH các lớp, ban liên lạc phụ huynh trường 5 thành viên, gồm:

Nguyễn Văn Dũng 3C – Trưởng ban liên lạc

Nguyễn Văn Thăng 1E- Phó trưởng ban liên lạc

Nguyễn Thị Thanh 5E: Thủ quỹ

Lê Thị Thủy 3E: Thành viên

Nguyễn Thị Hoài 2A: Thành viên

– Một số nội dung giáo viên cần quan tâm:

+ Cơ cấu lại các thôn: Xã Cẩm Nhượng còn 9 thôn sau khi sáp nhập, gồm: Thôn Tân Hải, Tân Dinh, thôn Chùa, Liên Thành, Phúc Hải, Hải Nam, Hải Bắc ( chia đôi thôn Trung Hải cũ), Xuân Nam, Xuân Bắc (Kết hợp thôn Lâm Hoãn cũ).

+ Thông tin và định hướng tuyên truyền về tổn thất và khắc phục hậu quả dau bão số 10 theo công văn số 140/BTG của Ban tuyên giáo huyện ủy.

– Hoàn thành kiểm tra tờ khai số bảo hiểm xã hội. Giao số bảo hiểm cho từng cá nhân.

– Đăng ký tin nhắn nội mạng Viettel cho toàn thể thành viên trong trường có sử dụng số ĐT mạng Viettel.

Nơi nhận:

– Phòng GD&ĐT Cẩm Xuyên;

– Lưu VT.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Sương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND HUYỆN CẨM XUYÊN

TRƯỜNG TH CẨM NHƯỢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:      /KH-THCN Cẩm Nhượng, ngày      tháng       năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Công tác tháng 9 năm 2017

 

Chủ đề:  Chào mừng năm học mới 2017-2018

  1. Chuyên môn:

– Triển khai thực hiện chương trình, thời khóa biểu tuần học thứ 5 đến tuần học thứ 8 của năm học. Rút cô Hương đứng lớp 5E thay thầy Hùng nghỉ do tai nạn sau bão.

Thực hiện nghiêm túc chương trình thời khóa biểu, soạn giảng có chất lượng, dổi mới PP dạy học.

  • Hoạt động ngoại khóa:

+ Tổ chức vui tết trung thu (làm chuyên đề hoạt động tập thể cho cụm chuyên môn) theo kế hoạch số 149/ KH-THCN ngày 23 tháng 9 năm 2017.

Bố trí công việc cho cán bộ, giáo viên, nhân viên như sau:

Ban trang trí: Cô Lộc, thầy Lộc, thầy Bình, cô Tuyến, cô Châu Liên, thầy Hoạt, thầy Hùng, HS lớp 4C, 5E. Chủ trì điều hành: Thầy Bình

Ban văn nghệ: T Hoạt, cô Thu Hiền, Lê Thu, Thúy Hiền, Thu Bình, Thùy 3C, Thùy 5D, Quỳnh, Mỹ, N Nga, Kim Anh (Kim Anh chủ trì)

Ban nề nếp, vệ sinh: Số GV văn hóa còn lại (Cô Hải điểu hành)

Ban tiếp tân: Số GV chuyên trách còn lại cùng nhân viên hành chính (Cô Trầm điều hành, lo nước tiếp khách, giấy mời, giải thưởng).

+ Chuẩn bị kế hoạch cho kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam

  • Tổ chức chuyên đề:

Chuyên đề Tiết đọc thư viện do cô N Nga thực hiện vào chiều 4.10.2017

Chuyên đề đổi mới PP dạy toán lớp 4 do thầy Bình thực hiện vào chiều 11.10.2017.

– Kiểm tra nội bộ: Tiến hành kiểm tra chuyên đề 3 giáo viên, kiểm tra toàn diện 1 giáo viên (Thực hiện vào 2 tuần cuối tháng, điều động các thành viên Ban kiểm tra nội bộ theo QĐ cùng thực hiện).

– Tự học tự bồi dưỡng thường xuyên: Hoàn thành kế hoạch tự học của bản thân, tiến hành nội dung tự học I theo kế hoạch đề ra.

– Công tác phổ cập: Chốt số liệu học sinh từng lớp, HS trong, ngoài xã, khuyết tật…. vào phần mềm phổ cập thông tin về học sinh bắt đầu từ ngày 10.10.2017 (PHT, các tổ trưởng tổ CM, GV Tin).

– Công tác kiểm tra của BGH: Kiểm tra thực hiện chuyên môn, đánh giá HS, nề nếp vệ sinh trường lớp…….

  1. Công tác khác:

– Tài chính ngân sách, tổ chức cán bộ:  QT chi phí và thanh toán tổ chức Trung thu, hoàn thành thanh toán chế độ hợp đồng đối với GV và lao công, thanh toán chế độ thừa giờ tháng 9.2017, hoàn thành dứt điểm thu hồ sơ hộ nghèo vào 15 tháng 10.2017, thanh toán một số công trình hư hỏng sau bão đã hoàn thiện.

– Cơ sở vật chất: Mua bàn ghế phòng Tin, bàn ghế lớp 1, bảng chống lóa theo KH. Thay hệ thống cửa sổ tầng 2 dãy N1, sửa điện và một số công trình hư hỏng do bão số 10.

– Công tác Đội –Sao: Chuẩn bị tốt mọi điều kiện để tổ chức Đại hội liên đội. Phối hợp chuyên môn, công đoàn để tổ chức Tết Trung thu cho toàn thể học sinh.

– Làm tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh để mở lớp dạy múa, lớp dạy võ cổ truyền. Chính thực hoàn thành hợp đồng thuê mặt bằng, CSVC cho các lớp năng khiếu.

– Triển khai công văn số 1431/SGD&ĐT-CTTT ngày 22 tháng 9 năm 2017 về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh tay chân miệng./.

 

Nơi nhận:

– Phòng GD&ĐT Cẩm Xuyên;

– Lưu VT.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Thị Sương

 

 

 

 

 

 


Nguồn: thcamnhuong.camxuyen.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết